shadow

Italien indleder det nye år med et omfattende lovforslag som netop er blevet vedtaget. Det drejer sig om et forbud mod reklamer for spil, det vil sige gambling og hasardspil. Forbuddet er trådt i kraft med virkning pr. 1. januar 2019.

Lovforslaget blev fremsat tilbage i sommeren 2018, og gav anledning til bekymring i den italienske spillebranche og ikke mindst i resten af Europa.

Forslaget omfatter nye spilaftaler som etableres fra og med 1. januar 2019, det vil sige at aftaler som allerede er indgået før 1. januar 2019 og kører i en periode fremadrettet vil få en overgangsperiode som på nuværende tidspunkt, forventes at blive på 6 måneder. Bekymringen går på hvilken effekt loven vil få på de mange spiludbydere samt spille-aktiviteter som findes i forbindelse med mange sportsbegivenheder.

Loven omfatter således kun private udbydere, og vil ikke påvirke Italiens statsligt udbudte spillevirksomhed samt de tilhørende aktiviteter.