shadow

Et hold arkæologer har gjort et bemærkelsesværdigt fund i forbindelse med et restaureringsarbejde på det tidligere teater Cressoni i Como. Det drejer sig om flere hundrede guldmønter fra den imperialistiske periode, og mønterne blev fundet i en stenkrukke. På nuværende tidspunkt kendes omstændighederne omkring de nedgravede mønter ikke, hvorfor ligger de i krukken og hvorfor er de gravet ned ? alt det håber arkæologer og kulturhistorikere at få svar på, når de mange guldmønter undersøges nærmere.

Men fundet betegnes som ekstraordinært og enestående, fundet kan være med til at fortælle om datidens handel og hvad der har befundet sig på stedet dengang.