shadow

Torsdag morgen midt i myldretiden, gik det galt for et tog tæt på Milano. Kl. 6.57 kørte toget pludseligt af sporet tæt på stationen Pioltello, lige udenfor storbyen Milano. Ombord var 350 personer, hvoraf en stor del var pendlere som tager togturen fra Cremona og til Milano dagligt.

Umiddelbart tyder de indledende tekniske undersøgelser på, at der har været et brud på togskinne kort inden selve stationen. I det de første vogne er kørt henover bruddet, er det tilsyneladende knækket helt og de resterende vogne er derved kørt af skinnen.

Som følge af afsporingen er 3 personer omkommet, 46 er kommet til skade – heraf 4 i kritisk tilstand.

Årsagen til togafsporing