shadow

Udlejningsfirmaerne i Milano har fjernet deres el-løbehjul fra gaderne, efter at kommunen har pålagt dem forbud mod at udleje de populære motoriserede løbehjul. Grunden til forbuddet er, at der ikke foreligger retningslinier for brugen af løbehjulene men at de mange udlejningsfirmaer allerede har været godt i gang med at udleje deres løbehjul hen over sommeren.

Dette har også medført flere uheld og personskader i forbindelse med brugen af de eldrevne løbehjul, og det er derfor at Milano nu har nedlagt forbud mod løbehjulene indtil der bliver afholdt et møde sidst på måneden mellem repræsentanter for udlejningsfirmaer samt kommunen, og at der i september eller oktober kommer en officiel udmelding om brugen af løbehjulene.

Som i så mange andre storbyer er de elektriske løbehjul, blevet utroligt populære og de mange udlejningsfirmaer kæmper om blandt andet turisterne som strømmer til byen. Dog er de små løbehjul ikke helt ufarlige, og i en storby som Milano hvor der i forvejen er mange forskellige trafikanter, er det nødvendigt med regler for løbehjulene. Som det også er tilfældet i mange andre store byer herunder København, hvor løbehjulene præger bybilledet og ikke altid på den positive måde.