Campania

Campania er beliggende i det sydligste Italien, med naboregionerne Lazio mod nord, Molise mod øst samt Puglia og Basilicata mod syd. Mod vest er der kystlinie mod det Tyrænske hav.

Back to top button